Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 29-11-2017:  629 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

  • Gennemsnitlig klassekvortient pr. 15-08-2017

 

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 24,1 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,6 elever pr. klasse

  •  

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 
Her er link til at se en statistik på overgangen til ungdomsuddannelserne:
 
 
 
MaW

Antal lærere

Antallet af medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 01-12-2017 er 61.