Juleoptræden

På Rådmandgades Skole er der tradition for, at 2. årgang opfører årets juleoptræden. Eleverne laver kulisser,

kostymer, og øver replikker i december måned til forestillingen skal opføres den sidste skoledag inden juleferien.