Sundhedsplejen på Rådmandsgade skole.
Sundhedsplejersken på skolen følger børnenes sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet og vi ønsker et godt og tæt samarbejde med både børn og forældre.
Vi er to sundhedsplejersker på Rådmandsgade skole og kan kontaktes på nedenstående numre:
 
Sanne Klinke mobil:  27 77 02 15
Martina K Andersen: 40 18 43 89
 
 
 
Sanne er på RG1 hver torsdag samt onsdage i ulige uger - og onsdag i lige uger på RG2.

Martina er på RG1 hver tirsdag samt onsdage i lige uger, og onsdage i ulige uger på RG2
 
 
 
Skolesundhedsplejen fordeles på 3 tilbud:
 
 Individuelle samtaler og undersøgelser
 I børnehaveklassen og 1.klasse kommer børnene til samtale og undersøgelse sammen med deres forældre. I 5. og 8. klasse kommer børnene til samtale og undersøgelse uden forældre.
 
Sundhedsundervisning
Sundhedsplejersken underviser eller deltager i Sundhedspædagogiske aktiviteter i klasserne eller med en mindre gruppe børn på følgende årgange: 2., 3.,  4., 6., 7. og 9..
 
Åben konsultation
Har man som barn, ung eller forælder behov for, eller lyst til, at tale med sundhedsplejersken, er man altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller ved at lægge en seddel i postkassen, der hænger udenfor sundhedsplejens kontor. Nedenfor kan man se, hvem der er sundhedsplejerske for de forskellige klasser.