Velkommen til Rådmandsgades Skole

På Rådmandsgades Skole er der fokus på både fagligheden og elevernes trivsel. Karaktergennemsnittet er de senere år steget betragteligt, og trivselsundersøgelsen viser, at både elever og lærere trives i den moderne, multikulturelle skole på Nørrebro.

Rådmandsgades Skole holder til på to forskellige matrikler. Fra 0. til 5. klasse går eleverne i vores afdeling på Rådmandsgade 22, der er en flot, klassisk skolebygning, der har rundet de 125 år, men som er blevet helhedsrenoveret for et år siden.

Vi har også fået bygget madskole, som vi kalder ”Det Grønne”. I ”Det Grønne” serveres velsmagende økologisk mad til en rimelig pris. Elever fra 5. og 6. årgang arbejder med i køkkenet som en del af deres madkundskabsundervisning. Eleverne er i madskolen en uge ad gangen i hold på 4 – 5 elever. Her lærer eleverne om den praktiske side af madlavningen, om kostsammensætning og sundhed og om hygiejne.

Fra skolegården fører en trappe op til taghaven, der har sammenhæng med det nye natur- og teknologi-lokale. Taghaven har samtidig betydet en udvidelse af vores skolegårdsareal.

Eleverne fortsætter fra 6. klasse i vores udskolingsafdeling i Heimdalsgade 29, der er en moderne bygning med store, lyse lokaler og en stor kantine med tagterrasse. Vi udnytter vores beliggenhed lige op ad Superkilen og Mimersparken til frikvarters- og idrætsaktiviteter.

På Rådmandsgades Skole er vi stolte af at være et spejl af vores kvarter. Her mødes kvarterets børn på en skole, der lægger vægt på faglighed, faglig kontinuitet igennem hele skoleforløbet, tryghed og trivsel. På Rådmandsgades Skole vil vi føre alle elever frem til at udnytte deres fulde potentiale.Faglighed og trivsel hænger sammen

Skolen fokuserer på to faktorer, som er hinandens forudsætninger, når det handler om at give eleverne en god uddannelse: Faglighed og trivsel. Karaktergennemsnittet på skolen er steget med flere point. Skolen har gennem forskellige udviklingsprogrammer sat stærkt fokus på fagligheden. Al aktivitet på skolen skal have blik på begge dele.

Det er afgørende, at de nye børnehaveklasseelever får en tryg og rolig skolestart, derfor har vi en særdeles god personalemæssig normering. Også i frikvartererne er det vigtigt at være tryg. Skolen har et stort og velfungerende gårdvagtsteam, der bærer gule veste, så eleverne altid ved, hvem de skal henvende sig til. Vi har også et team af store elever – ”Legepatruljen” – der hjælper de små i gang med frikvarterslege. Når man går i 4. og 5. klasse, foregår frikvartererne i BaNanna Park lige ovre på den anden side af gaden. På den måde er der god plads til alle.

Skolen samarbejder med ”Fritidsinstitutionen ved Rådmandsgades Skole”. Fritidshjemmet er beliggende på flere matrikler, men er én institution. Fritidshjemmet henter hver dag børnene i skolegården ved skoledagens slutning, så de kommer sikkert til fritidshjemmet. Også i skoletiden har vi et godt samarbejde, hvor fritidspædagogernes tid i skolen allerede i årsplanlægningsarbejdet tilrettelægges, så samarbejdet udnyttes bedst muligt til glæde for vores fælles børn.

Folkeskolereformen har betydet mange nye tiltag og måder at gøre tingene på. På Rådmandsgades Skole synes vi, at vi er kommet meget langt. Skolens dygtige lærerkollegie arbejder målrettet og innovativt på at udvikle undervisningen, så alle elever bliver dygtige og livsduelige mennesker, der har respekt for sig selv og andre mennesker. Vi tror på, at vores didaktiske og pædagogiske tilgang gør netop dette. Vi har vores egen undervisningsmodel, og vi bruger mange forskellige veje ind til elevernes læring og trivsel. Denne helstøbthed i læringssynet på Rådmandsgades Skole er efter vores mening vores helt store force.

Rådmandsgades Skole har også mange gode tilbud til eleverne uden for skoletiden. Skolen har en årlig revy, egen billedskole, eget rockorkester og skolekor for eleverne i 3. til 5. klasse. Københavns Musikskole har filial på skolen, så vores elever fra 1. klasse kan gå til fx klaver, guitar eller sammenspil lige efter skoletid.

 

At vælge Rådmandsgades Skole indebærer, at man siger JA TAK til

 

  • Høj faglighed, såvel fag-fagligt som socialt – båret af et veluddannet og udviklingsorienteret personale
  • Åbenhed, ligefremhed og engagement – både fra skolens og forældrenes side
  • At tage aktivt del i sit barns skoleliv

 

 

De bedste hilsner

 

Skoleleder Martin Wåhlin, afdelingsleder Thomas Kristiansen, afdelingsleder Inemette Frandsen og det øvrige personale på Rådmandsgades Skole