Samarbejdspartnere - Institutioner

 


    
På Rådmandsgades Skole er samarbejdet med de lokale institutioner en naturlig del af det daglige arbejde til stor gavn for institutioner og skole, og først og fremmest for vores fælles børn og unge.
Herunder er skitseret, hvordan dette samarbejde ser ud:
 
 
Børnehaver og skole:
 • I efteråret inviteres børnehaverne på skolebesøg, så børnene kender skolen i god tid inden skolestart.
 
Fritidshjem og skole:
 • Ovenstående arrangement følges op i forsommeren, hvor forældre til kommende børnehaveklasseselever indkaldes til forældremøde
 • I forsommeren indbydes kommende børnehaveklasseselever til en prøveskoledag arrangeret i samarbejde med fritidshjemmene.
 • Ved indskrivningen til børnehaveklasserne oplyses om fritidshjemmene.
 • Fritidshjemmene er repræsenteret ved 3. Klassernes forældremøde i januar.
 • Vi har samtænkning, hvilket betyder, at pædagoger fra fritidshjemmene deltager en skoledag om ugen.
 • Der er løbende møder mellem ledelsen fra fritidshjemmene og skolens leder.
 • Skolen anbefaler kraftigt, at eleverne går på fritidshjem.
 
Fritidsklubber og skole:
 • Fritidsklubberne er repræsenteret ved 3. Klassernes forældremøde i januar.
 • På mellemtrinnet besøger man fritidsklubberne.
 • I 5. Klasse er fritidsklubberne repræsenteret på et forældremøde.
 • Skolen anbefaler kraftigt, at eleverne går i fritidsklub.
 
Ungdomsklubber og skole:
 • I 7. Klasse er ungdomsklubberne repræsenteret på forårets forældremøde.
 • I 8. Klasse er ungdomsklubberne repræsenteret på efterårets forældremøde.
 • Repræsentanter for ungdomsklubberne deltager ved udskolingens skolefester.
 • Skolen anbefaler kraftigt, at eleverne går i ungdomsklub.